A Pálos 70 adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

2018.08.17. 10:42

Tájékoztatunk benneteket, hogy az előjelentkezések valamint nevezések során megadott személyes adatokat 2018. október 26. napján töröltük.

Ezt a tájékoztatót azért állítottuk össze, hogy tisztában legyél azzal, hogyan kezeljük a Pálos 70-re való előjelentkezésed és/vagy a helyszíni nevezésed során megadott személyes adataidat.

Ki kezeli a személyes adataidat?

Személyes adataid kezelésének céljait és eszközeit a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje (a továbbiakban: Adatkezelő) határozza meg.
Az Adatkezelő elérhetőségei:

Személyes adataidat az Adatkezelő nevében a Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) kezeli.
Az Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Személyes adataid kezelésére a Pálos 70 szervezésében, rendezésében részt vevő (az Adatfeldolgozó által megbízott) természetes személyek (továbbiakban adatfeldolgozók) kapnak felhatalmazást az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt.
A Pálos 70 adatfeldolgozóinak elérhetősége (a továbbiakban: központi e-mail cím): paloshetven@gmail.com

Mely személyes adataidat kezeljük?

 • neved
 • e-mail címed
 • telefonszámod
 • születési éved
 • lakcímed (amennyit megadsz belőle, legalább a település)
 • aláírásod a nevezési lapon
 • a Pálos 70 során (akár a Pálos 70 önkéntesei, akár a Pálos 70 résztvevői által) készített fényképek, videófelvételek, amelyeken szerepelsz
 • amennyiben szülőként vagy törvényes képviselőként 16 éven aluli kiskorú részére adsz hozzájárulást, a nyilatkozaton megadott adataid (neved, állandó lakcímed, aláírásod), illetve a 16 éven aluli kiskorú neve, születési helye és ideje is
A megadott adatok helyessége, valóságtartalma a te felelősséged, azt az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, illetve az adatfeldolgozók nem ellenőrzik.

Mi alapján és milyen célból kezeljük a személyes adataidat?

Adataidat az előjelentkezésed és/vagy helyszíni nevezésed során megtett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozatod (illetve amennyiben még 16 éven aluli kiskorú vagy, szülőd vagy törvényes képviselőd önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata) alapján kezeljük.
A Pálos 70 lebonyolításához szükséges a személyes adataid kezelése, ezért az adatkezeléshez való hozzájárulás a jelentkezésed és a részvételed feltétele.
Az adatkezelés céljai:
 • az azonosításod
 • az igényeid, kéréseid kezelése
 • a többszörös előjelentkezések kiszűrése
 • a veled való kapcsolattartás, kommunikáció, tájékoztatás küldése részedre, pl.:
  • előjelentkezésed visszaigazolása e-mailben
  • a zarándoklattal/túrával kapcsolatos információk, tájékoztatás megküldése e-mailben
  • értesítés küldése az utótalálkozóról e-mailben
  • szükség szerint telefonos egyeztetés
 • a rajtnál az indulásod meggyorsítása (az előjelentkezésed során megadott adataid alapján előkészített nevezési lapokkal)
 • lehetőség biztosítása a Pálos 70 során és után eredményeid követésére, megtekintésére (külön hozzájárulás alapján)
 • a Pálos 70 során készült fényképek, videófelvételek közzététele által lehetőség biztosítása az élmények megosztására, felidézésére, illetve felhasználás promóciós célokra
 • statisztikák készítése a Pálos 70-ről (pl. korcsoportos vagy lakóhely szerinti bontásban)

Hol és hogyan kezeljük a személyes adataidat?

Az előjelentkezés során megadott adataid külső szolgáltatónál, a Google Drive rendszerében kerülnek rögzítésre. Az adatkezelés során az adatokat elektronikus formában és papír alapon (nevezési lap) is kezeljük. A papír alapú nevezési lapokat a rajt helyszínéről a budapesti Sziklatemplomba szállítjuk és a Pálos 70 részére fenntartott zárt szekrényben tároljuk a megsemmisítés időpontjáig.
A Pálos 70 adatfeldolgozóival megosztott fényképeket, fényképalbumokat, videókat a Pálos 70 honlapján, illetve a Pálos 70 Facebook oldalán keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé tehetjük, valamint felhasználhatjuk prezentációk, vetítések készítéséhez.

Meddig kezeljük a személyes adataidat?

Főszabály szerint az adott év jelentkezőinek illetve résztvevőinek a jelentkezés (előjelentkezés és/vagy helyszíni nevezés) során megadott személyes adatait a Pálos 70 lezárása után, de legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig töröljük, illetve a nevezési lapokat megsemmisítjük.
A Pálos 70 során készült fényképeket, videókat nem töröljük a Pálos 70 lezárása után sem, csak külön kérésre (lásd lentebb).

Továbbadjuk-e másoknak (harmadik félnek) a személyes adataidat?

Amennyiben akár az előjelentkezésed elküldésekor, akár a helyszíni nevezéskor külön hozzájárulsz, a nevedet a Traxpace részére továbbítjuk és a honlapján megjelenik a Pálos 70 alatt és után. (Rajtszámod és eredményeid - mint nem személyes adatok - mindenképpen meg fognak jelenni a honlapjukon.) Az ily módon átadott személyes adatodat (név) a továbbiakban a Traxpace is kezeli, saját adatvédelmi irányelvei szerint, és az a Pálos 70 végén a Traxpace adatbázisából nem kerül automatikusan törlésre (a törlést bármikor kérheted a Traxpace-től közvetlenül). A Traxpace adatkezelése kapcsán semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben a jelentkezési űrlapon megjelölt link(ek)re kattintva az együttműködő partner(ek) honlapján feliratkozol hírlevélre, az ott megadott adataid az adott együttműködő partner adatbázisába kerülnek, és azokat a saját adatvédelmi szabályainak megfelelően fogja kezelni. Az együttműködő partnerek adatkezelése kapcsán az Adatkezelő és az adatfeldolgozók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Milyen jogaid vannak személyes adataid kezelése kapcsán, és hova fordulhatsz, ha panaszod van a személyes adataid kezelésével kapcsolatban?

Amennyiben további kérdésed merül fel személyes adataid kezelésével kapcsolatban, illetve módosítani, töröltetni szeretnéd azokat, közvetlenül az adatfeldolgozókhoz fordulhatsz a központi e-mail címünkön (paloshetven@gmail.com):
 • Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga: Jelen tájékoztatóban összefoglaltuk az adataid kezelésével kapcsolatos főbb tudnivalókat.
 • Helyesbítés joga: Adataidat aktualizáltathatod, módosíttathatod elektronikus levélben.
 • Törléshez való jog: Személyes adataid törlését elektronikus levélben kérheted. Amennyiben a túrát megelőzően kéred a személyes adataid törlését, az egyben az előjelentkezésed visszavonását is jelenti. Kérheted olyan fénykép vagy videó publikálásának visszavonását, amelyen szerepelsz (a fénykép vagy videó pontos beazonosításával).
 • Elektronikus levélben kereshetsz minket, amennyiben panaszod van a személyes adataid kezelésével kapcsolatban. Ezen túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhatsz jogorvoslatért.
  Az adatkezelésre vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben találod.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezt a tájékoztatót megváltoztassa. A tájékoztató megváltoztatásáról - amennyiben adataid a változás időpontjában a kezelésünkben vannak - minden esetben elektronikus formában értesítünk téged.